Má dům z cihelných tvárnic těsnější fasádu než dřevostavba?

Pokud je dům dobře postavený, pak na materiálu