Vykácení stromů nemusí domu prospět

Vzrostlé vysoké stromy blízko domu mohou při vichřicích či jiných bujařejších rozmarech počasí poškodit střechu nebo fasádu domu svým pádem. Někdy i nepříjemně stíní a podzimní listí ucpává okapy. Tyto skutečnosti vedly zřejmě majitele jednoho staršího domu ve Středočeském kraji k tomu, že je raději nechal pokácet. Když ale dům prodal novým majitelům, do roka a do dne se začaly dít věci.

Novým majitelům rodinného domu bylo jasné, že musí opravit střechu a některé další věci. S čím ale nepočítali, bylo, že v jednom křídle zděného vstupního podlaží se začnou objevovat trhliny, kromě omítky začne opadávat i část tvárnic z obvodového zdiva a že pokoj v montovaném dřevěném druhém podlaží nad postiženým křídlem začne mít nakloněnou podlahu.

Vystrašení majitelé si tedy na pomoc a odhalení příčin přizvali inspektora nemovitostí z Nemopasu. Ten při předběžné přípravě před obhlídkou zjistil, že dům leží v oblasti s navlhavými základovými půdami. Dle vyjádření původního majitele se žádné podobné vady s narušením statiky objektu dříve neobjevovaly.

Během prohlídky při inspekci nemovitosti byl zjištěn pokles částí obvodových stěn postiženého křídla, a to v takovém rozsahu, že na několika místech byl přerušen i obvodový ztužující železobetonový věnec pod stropem vstupního podlaží. Nosná konstrukce podlahy se proto naklonila.

Proč došlo najednou k takovémuto poměrně významnému defektu, když dům předtím od svého postavení žádné podobné známky nevykazoval – tedy zhruba 40 let?

Příčina tkví v navlhavých základových zeminách jílovitého typu. Ty mění svůj objem podle vlhkosti. Základy posuzovaného objektu nebyly zřejmě provedeny v bezpečné hloubce, kde by byla již ustálená vlhkost základových zemin. To však dříve nevadilo, neboť blízké vzrostlé stromy odčerpávaly vlhkost svým kořenovým systémem a zemina v podzákladí měla ustálenou vlhkost. Po jejich vykácení a kvůli ucpání dešťových svodů se však půda v okolí obvodové zdi začala zamokřovat, bobtnat a nadzvedávat základy. Paradoxně tak vykácení dřevin příliš blízko domu napomohlo výskytu závažných poruch objektu.

V tomto případě bylo nutné opravit okapní žlaby a svody a odvést dešťovou vodu co nejdál od domu. Základy se dají prohloubit i dostatečně, v tomto případě však bylo novým majitelům doporučeno spíše postiženou část zbourat a za vyjednanou slevu od původního majitele postavit tuto část znova a pořádně. Rekonstrukce postižené části by totiž vyšla velmi pravděpodobně dráž.

Pozor tedy na jakékoli výkopové či jiné práce v blízkosti základů domů, a to zejména v oblastech s navlhavými základovými zeminami! Je dobré ověřit dostatečnou hloubku základů a postup prací nechat vyprojektovat a dozorovat odborníkem.