Hitparáda rizikových venkovních okenních parapetů

Při kontrole a inspekcích nemovitostí se prakticky vždy minimálně na jednom okně objeví chybné provedení venkovního okenního parapetu. Na první pohled to vypadá jako banalita, ale i ta může v praxi způsobit významné škody na nemovitosti. Malou netěsností se dostane srážková voda do konstrukce obvodové stěny a potažmo i do interiéru. Vlhkost způsobuje degradaci omítek a může způsobit i růst plísní. Ohromným problémem je vlhkost, která parapetem pronikne do stěn dřevostaveb…ké příklady, z nichž jsme volně vytvořili „hitparádu rizikových venkovních okenních parapetů“.

Při inspekcích nemovitostí se v Nemopasu často setkáváme s následujícími vadami parapetů:

Malý nebo nulový sklon parapetu, netěsné připojení parapetu k ostění, netěsné provedení parapetu v místě styku ohybu k ostění a ohybu k oknu.

Chtěli bychom představit typické příklady, z nichž jsme volně vytvořili „hitparádu rizikových venkovních okenních parapetů“.

1. Parapet, který není

Chybí-li parapet zcela, do zdiva pod oknem nateče při každém dešti velké množství vody. Tento příklad uvádíme jen pro úvodní odlehčení.

2. Hodně krátký parapet

Příliš krátký parapet se projevuje těmito rysy:

Staré okno a nový parapet, boční plastové ukončení parapetu není zataženo pod omítku, dokonce je poměrně velká mezera mezi boční krytkou a bočním ostěním vyplněna pouze omítkou.

Omítka se časem vydrolí a voda pronikne do zdiva, styk ohybu parapetu a okenního rámu prostým přiložením, přišroubováním a dotmelením silikonem. Správně má být ohyb parapetu zatažen do drážky v rámu okna.

3. Čestně přiznaná spára v plastu

Přiznaná spára v plastu vypadá následovně. Boční plastové ukončení parapetu není zataženo pod omítku.

Spára není nijak těsněna a voda pronikne do zdiva.

4. Čestně přiznaná spára v plechu

Stejné vlastnosti má i přiznaná spára v plechu. Boční ohyb parapetu není zatažen pod omítku.

Spára není nijak těsněna a voda pronikne do zdiva.

5. Běžné špatné řešení

Parapety jsou ovšem často řešeny špatně i z dalších důvodů.

Boční ohyb parapetu není zatažen pod omítku, spára je těsněna, spára mezi omítkou a parapetem přestane být časem těsná v důsledku stárnutí tmelu a různých pohybů omítky a plechu.

6. Zatažení pod omítku bez ohybu

Pouhé zatažení parapetu pod omítku není dostačující. Chyby jsou následující:

Parapet je zatažen pod omítku ostění bez bočního ohybu, voda z povrchu parapetu bude narušovat spodek omítky ostění, která se časem rozpadne a do zdiva bude zatékat.

7. Správné zatažení, ale …

I když je parapet zatažen pod omítku správně, mohou se vyskytnout jiné chyby.

Parapet nemá správný spád, parapet je zatažen pod omítku, omítka je přetažena přes ohyb, voda z povrchu parapetu bude narušovat spodek omítky ostění, která se časem rozpadne. Do zdiva nebude zatékat, ale nebude to vypadat hezky.

8. Správné osazení parapetu

Zajímavé je, že problematické parapety jsou spíše doménou novějších staveb.

Přitom stačí jenom postupovat podle klempířské normy (ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí) a podle zdravého selského rozumu.