Zde je přehled našich nejžádanějších služeb z oblasti inspekce nemovitostiOd prohlídky bytu či domu s asistencí s inspektorem nemovitostí Ing. arch. Petrem Tichotou, až po kompletní inspekci a prověření rodinného domu nebo bytového domu.

Ceny platí pro byty a rodinné domy standardní velikosti (cca do 200m2 užitkové plochy) a pro bytové domy s cca 10 bytovými jednotkami. V případě jiných velikostí a složitosti tvaru se ceny určují individuálně. Ceny jsou včetně dopravy.

Pro zjištění ceny ostatních služeb inspekce nemovitosti, expertních, diagnostických a jiných služeb mě prosím kontaktujte na uvedených kontaktech nebo přes kontaktní formulář.

Typ inspekce nemovitosti

Cena inspekce

Prohlídka s inspektorem – byt

Inspektor nemovitostí je součástí prohlídky nebo převzetí bytu od prodávajícího. Při prohlídce bytu upozorňuje klienta na jasné poruchy bytové jednotky i na rizika (skryté vady), které mohou nastat. Inspektor nevystavuje Průkaz nemovitosti.

7 260,-
(6 000,- bez DPH)

Prohlídka s inspektorem – rodinný dům

Inspektor nemovitostí je součástí prohlídky nebo převzetí rodinného domu od prodávajícího. Při prohlídce RD upozorňuje klienta na jasné poruchy stavby i na rizika (skryté vady), které mohou nastat. Inspektor nevystavuje Průkaz nemovitosti. Při převzetí novostavby RD uvádí svá zjištění do předávacího protokolu.

8 712,-
(7 200- bez DPH)

Inspekce nemovitostí ZÁKLAD – byt

Na základě prozkoumání bytu vypracuje inspektor tzv. Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS.

14 520,-
(12 000,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí ZÁKLAD – rodinný dům

Na základě prozkoumání celého rodinného domu vypracuje inspektor tzv. Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS.

17 424,-
(14 400,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí STANDARD – byt

Na základě průzkumu bytu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze.

18 876,-
(15 600,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí STANDARD – rodinný dům

Na základě průzkumu rodinného domu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze.

23 232,-
(19 200,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí STANDARD – společné prostory bytového domu

Na základě průzkumu společných prostor inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení všech společných prostor např. panelového nebo jiného bytového domu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a každé ucelené části domu je věnován celý list v technickém průkaze. Tato inspekce je vhodná např. pro provedení auditu nového domu před uplynutím záruční lhůty.

58 080,-
(48 000,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí KOMPLET – byt

Na základě průzkumu bytu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy.

31 218,-
(25 800,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí KOMPLET – rodinný dům

Na základě průzkumu rodinného domu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy.

36 300,-
(30 000,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí KOMPLET – společné prostory bytového domu

Na základě průzkumu společných prostor inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení všech společných prostor např. panelového nebo jiného bytového domu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a každé ucelené části domu je věnován celý list v technickém průkaze. Tato inspekce je vhodná např. pro provedení auditu nového domu před uplynutím záruční lhůty. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy. Tato inspekce je vhodná pro starší domy nebo domy po záruce pro představu nacenění např. renovace nebo rekonstrukce bytového domu, aby odpovídal dnešnímu uživatelskému standardu.

72 600,-
(60 000,- bez DPH)

Inspekce nemovitostí – pozemek

Inspektor prozkoumá pozemek a vypracuje Technický průkaz pozemku, který obsahuje vyhodnocení, popis pozemku a jeho případných nedostatků/problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS

8 400,-
(10 164,- bez DPH)

Typ inspekce nemovitosti a cena


Prohlídka s inspektorem – byt

7 260,- (6 000,- bez DPH)

Inspektor nemovitostí je součástí prohlídky nebo převzetí bytu od prodávajícího. Při prohlídce bytu upozorňuje klienta na jasné poruchy bytové jednotky i na rizika (skryté vady), které mohou nastat. Inspektor nevystavuje Průkaz nemovitosti.


Prohlídka s inspektorem – rodinný dům

8 712,- (7 200- bez DPH)

Inspektor nemovitostí je součástí prohlídky nebo převzetí rodinného domu od prodávajícího. Při prohlídce RD upozorňuje klienta na jasné poruchy stavby i na rizika (skryté vady), které mohou nastat. Inspektor nevystavuje Průkaz nemovitosti. Při převzetí novostavby RD uvádí svá zjištění do předávacího protokolu.


Inspekce nemovitostí ZÁKLAD – byt

14 520,- (12 000,- bez DPH)

Na základě prozkoumání bytu vypracuje inspektor tzv. Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS.


Inspekce nemovitostí ZÁKLAD – rodinný dům

17 424,- (14 400,- bez DPH)

Na základě prozkoumání celého rodinného domu vypracuje inspektor tzv. Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS.


Inspekce nemovitostí STANDARD – byt

18 876,- (15 600,- bez DPH)

Na základě průzkumu bytu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze.


Inspekce nemovitostí STANDARD – rodinný dům

23 232,- (19 200,- bez DPH)

Na základě průzkumu rodinného domu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze.


Inspekce nemovitostí STANDARD – společné prostory bytového domu

58 080,- (48 000,- bez DPH)

Na základě průzkumu společných prostor inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení všech společných prostor např. panelového nebo jiného bytového domu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a každé ucelené části domu je věnován celý list v technickém průkaze. Tato inspekce je vhodná např. pro provedení auditu nového domu před uplynutím záruční lhůty.


Inspekce nemovitostí KOMPLET – byt

31 218,- (25 800,- bez DPH)

Na základě průzkumu bytu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy.


Inspekce nemovitostí KOMPLET – rodinný dům

36 300,- (30 000,- bez DPH)

Na základě průzkumu rodinného domu inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení RD a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a je ji věnován celý list v technickém průkaze. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy.


Inspekce nemovitostí KOMPLET – společné prostory bytového domu

72 600,- (60 000,- bez DPH)

Na základě průzkumu společných prostor inspektor vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje vyhodnocení všech společných prostor např. panelového nebo jiného bytového domu a jeho případných problémů a seznam všech hodnocených a hledaných rizik podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována a každé ucelené části domu je věnován celý list v technickém průkaze. Tato inspekce je vhodná např. pro provedení auditu nového domu před uplynutím záruční lhůty. Ke každému riziku je zároveň navržen způsob nápravy a ta je řádově naceněna. Na titulní straně technického listu je poté uvedena celková odhadovaná cena nápravy. Tato inspekce je vhodná pro starší domy nebo domy po záruce pro představu nacenění např. renovace nebo rekonstrukce bytového domu, aby odpovídal dnešnímu uživatelskému standardu.


Inspekce nemovitostí – pozemek

8 400,- (10 164,- bez DPH)

Inspektor prozkoumá pozemek a vypracuje Technický průkaz pozemku, který obsahuje vyhodnocení, popis pozemku a jeho případných nedostatků/problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS


Máte zájem o kalkulaci na míru zdarma?

Zašlite nam informace o vaší nemovitosti a my vám vypracujeme bezplatnou kalkulaci na míru.

Chci kalkulaci ZDARMA